yükleniyor...

Çevre Politikamız

Firmamız vizyonu doğrultusunda ISO 14001:2015 standardı gereği çevre politikamız;

•    Çevre kirlenmesine etki eden şirket içi ve dışı etkenleri en aza indirerek çevrenin korunmasını sağlamak,
•    Kaynakları etkin ve akılcı bir şekilde kullanmak,
•    Geri dönüşüm teknolojisi uygulamak,
•    Şirket içinde ve dışında çevre ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri organize etmek, bu tür faaliyetlere destek vermek,
•    Sürekli iyileştirme ve gelişmeyi sağlamak,
•    Mevcut yasalardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmek,
•    Uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmek,
•    Çevre performansının arttırılması için çevre yönetim sistemini sürekli iyileştirmek,
•    Bütün faaliyet sahalarında çevre bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak üzere çevre yönetim sistemini benimsemek ve gereklerini yerine getirmek,

için gereklilikleri yerine getirmeyi çevre politikamız olarak taahhüt ederiz.